La PAH o el somni de Gramsci

“Els principis i les causes, tret que s’aliessin amb interessos reals que provoquessin l’acció, eren d’altres tantes frases buides; conduir als homes en el seu nom equivalia a alimentar-los amb aire, reduir-los a un estat en què, al no ser capaços d’aprendre la seva veritable situació, es veurien sumits en el caos i la destrucció” […]

Continue Reading Comentarios { 0 }

La PAH o el sueño de Gramsci

“Los principios y las causas, a menos que se aliaran con intereses reales que provocaran la acción, eran otras tantas frases vacías; conducir a los hombres en su nombre equivalía a alimentarlos con aire, reducirlos a un estado en que, al no ser capaces de aprehender su verdadera situación, se verían sumidos en el caos […]

Continue Reading Comentarios { 4 }